GPR01

น้ำมันเครื่อง GPR CHAMPION

SEA 40 API SG/CD

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ป้องกันการไถลลื่นของคลัทซ์ ลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์
 • ช่วยรักษาความสะอาด ลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ชนิดคาร์บูเรเตอร์ทุกรุ่น

 

น้ำมันเครื่อง GPR EVOLUTION (Automatic)

SEA 10W-30 JASO MB

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มสาร Active ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ภายในใต้อุณหภูมิสูง
 • โมเลกุลช่วยยึดเกาะเครื่องยนต์ หล่อลื่นได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีฟิล์มน้ำมัน ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกทุกรุ่น ทั้งระบบหัวฉีด และคาร์บูเรเตอร์

น้ำมันเครื่อง GPR EVOLUTION (Injection)

SEA 15W-40 API SJ/CD

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มสาร Active ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ภายในใต้อุณหภูมิสูง
 • โมเลกุลช่วยยึดเกาะเครื่องยนต์ หล่อลื่นได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีฟิล์มน้ำมัน ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกรุ่น ทั้งระบบหัวฉีด และคาร์บูเรเตอร์

น้ำมันเครื่อง GPR EVO-PLUS (Automatic)

ชนิดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) SEA 10W-40 API SL/CF

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มสาร Active Plus ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์
 • ช่วยต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น ปกป้องเครื่องยนต์ภายใต้อุณหภูมิสูง
 • มีฟิล์มน้ำมันพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกทุกรุ่น ทั้งระบบหัวฉีด และคาร์บูเรเตอร์

น้ำมันเครื่อง GPR EVO-PLUS (Injection)

ชนิดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) SEA 10W-40 API SL/CF

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มสาร Active Plus ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น เผาไหม้สมบูรณ์
 • ช่วยต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น ปกป้องเครื่องยนต์ภายใต้อุณหภูมิสูง
 • มีฟิล์มน้ำมันพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกรุ่น ทั้งระบบหัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์

น้ำมันเครื่อง GPR 2T

JASO FC

คุณสมบัติพิเศษ 

 • ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์
 • ลดการสึกกหรอ
 • ลดควันขาว

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

 

 

 

 

 

น้ำมันเฟืองท้าย GPR

SEA 10W-40 API SL/CF

คุณสมบัติพิเศษ 

 • เพิ่มอัตราเร่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยรักษาความสะอาด ลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของฟืองท้าย

เหมาะกับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกทุกรุ่น